Βιομηχανικός χώρος για ενοικίαση Κάτω Κηφισιά (Κηφισιά)

850 τ.μ. € 2.700

ισόγεια αίθουσα 850 τμ., ενιαίος χώρος, διαμορφωμένος σε γραφεία και χώρο παραγωγής, ανακαινισμένο το 2002, ράμπα φορτο- εκφόρτωσης, βιομηχανικό ρεύμα, πολύ καλές προσβάσεις.

2 Χώροι

Κωδ.  ΑΠΟ267

Τοποθεσία στο χάρτη

Βιομηχανικός χώρος για ενοικίαση Κάτω Κηφισιά (Κηφισιά)

800 τ.μ. € 3.500

εντός Βιομηχανικού Πάρκου Κηφισιάς και σε σύγχρονο κτίριο δεκαετίας αίθουσα 800 τ.μ., με ύψος 6,5 μέτρα, άριστες προσβάσεις

1 Χώρος

Κωδ.  ΑΠΟ200

Τοποθεσία στο χάρτη