Βιομηχανικός χώρος για ενοικίαση Ναυπηγεία (Πέραμα)

2.300 τ.μ. € 6.000

Ναυπηγείο με άδεια λειτουργίας διατίθεται προς πώληση ή μίσθωση, περιλαμβάνει εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

1 Χώρος

Κωδ.  ΒΙΟ347