Βιομηχανικός χώρος προς πώληση Ναυπηγεία (Πέραμα)

2.300 τ.μ. € 2.000.000

Ναυπηγείο με άδεια λειτουργίας διατίθεται προς πώληση ή μίσθωση, περιλαμβάνει εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

1 Χώρος

Κωδ.  ΒΙΟ347

Βιομηχανικός χώρος προς πώληση Ναυπηγεία (Πέραμα)

2.300 τ.μ. € 2.000.000

Ναυπηγείο με άδεια λειτουργίας διατίθεται προς πώληση ή μίσθωση, περιλαμβάνει εξοπλισμό και εγκαταστάσεις σε οικόπεδο 2300 τ.μ.

1 Χώρος

Κωδ.  ΒΙΟ347